English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 2737/2828
Visitors : 193448      Online Users : 24
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister
Browse


Top Upload

Loading...

Top Download

Loading...

RSS Feed RSS Feed
Jump to: [Chinese Items]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 1-25 of 555. (23 Page(s) Totally)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Bin-Hung Tsai [1/1]
Bo-Hung, Ye [1/1]
Bo-jie Lian [1/1]
Bui Van Yen [1/1]
Chan-Chia Yang [1/1]
Chang Pei Yu [1/1]
Chang-Wei Tsai [1/1]
Chao-yu Ku [1/1]
Chau-Lin Lin [1/1]
Che-Fu Chiu [1/1]
Chen, Cheng Chi [1/1]
Chen Chien Yuan [1/1]
Chen-Chun-Kai [1/1]
Chen Chun-Liang [1/1]
Chen Chun-Ming [1/1]
Chen Jan Tsun [1/1]
CHEN KUO CHIN [1/1]
CHEN MEI HUI [1/1]
CHEN SHIH CHIEN [1/1]
Chen.Shun-Sheng [1/1]
Chen Syuan-Ling [1/1]
Chen-Yu Chen [1/1]
Chen-Yu Shen [1/1]
Cheng,Chia-Ta [1/1]
CHENG CHING YU [1/1]
Showing items 1-25 of 555. (23 Page(s) Totally)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
View [10|25|50] records per page

 


無標題文件

著作權政策宣告:

1.

本網站之數位內容為樹德科技大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
 
2. 本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本校護人員(clairhsu@stu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
 
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback