English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 2737/2828
Visitors : 143152      Online Users : 35
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister
Browse

Sub-Community

經營管理研究所 [586/601]
金融與風險管理系(所) [277/283]
企業管理系 [0/0]
國際企業與貿易系 [2/2]
運籌管理系 [0/0]
休閒事業管理系 [1/1]
休閒遊憩與運動管理系 [0/0]
行銷管理系 [0/0]

Siblings

設計學院 [477/496]
資訊學院 [835/867]
應用社會學院 [382/400]
通識教育學院 [1/1]
師資培育中心 [3/3]
行政單位 [171/172]

Top Upload

Loading...

Top Download

Loading...

RSS Feed RSS Feed
Introduction: 管理學院(College of Management)
Jump to: [Chinese Items]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 201-225 of 1730. (70 Page(s) Totally)
<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
CHUNG-YI YEN [1/1]
Chung Yong-He [1/1]
Chyi-Chuan Tsai [1/1]
Cing-Wun Yang [1/1]
Ciou Lan CHEN [1/1]
Ciou Ya-Ting [1/1]
DaHua Li [1/1]
Dang Hoang Viet [1/1]
Dang Sy Hoi [1/1]
Dao Duc Bieu [1/1]
Dao Minh Tuan (Mark) [1/1]
Dao Van Tien [1/1]
Do Lan Huong [1/1]
Do Thi Ngoc Tu [1/1]
Dong-yann Lin [1/1]
Dun- yi Li [1/1]
Duong Ngoc Hao [1/1]
賴岱瑋 [0/1]
Fan Chih-Wei [1/1]
Fang-Chen Lin [1/1]
Fang-I Chu [1/1]
Fang-Lan Wu [1/1]
Fang, Wen-Hsiu [1/1]
Fei-Chen Hsu [1/1]
Feng-Jui Chang [1/1]
Showing items 201-225 of 1730. (70 Page(s) Totally)
<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
View [10|25|50] records per page

 


無標題文件

著作權政策宣告:

1.

本網站之數位內容為樹德科技大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
 
2. 本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本校護人員(clairhsu@stu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
 
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback