English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 2737/2828
Visitors : 143178      Online Users : 35
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister
Browse

Sub-Community

經營管理研究所 [586/601]
金融與風險管理系(所) [277/283]
企業管理系 [0/0]
國際企業與貿易系 [2/2]
運籌管理系 [0/0]
休閒事業管理系 [1/1]
休閒遊憩與運動管理系 [0/0]
行銷管理系 [0/0]

Siblings

設計學院 [477/496]
資訊學院 [835/867]
應用社會學院 [382/400]
通識教育學院 [1/1]
師資培育中心 [3/3]
行政單位 [171/172]

Top Upload

Loading...

Top Download

Loading...

RSS Feed RSS Feed
Introduction: 管理學院(College of Management)
Jump to: [Chinese Items]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 176-200 of 1730. (70 Page(s) Totally)
<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Chrong-Chyi Yang [1/1]
Chu,Chang-Lung [1/1]
Chu-Chun Shih [1/1]
Chu Ha Anh Tuan [1/1]
Chu YiJung [1/1]
Chuan Cheng [1/1]
Chuang-chan Le [1/1]
Chuang, Mong-Ting [1/1]
chufanping [1/1]
Chun-An Ko [1/1]
Chun-Chang Lee [1/1]
Chun-Chi Lin, [1/1]
Chun-Guo Fu [1/1]
Chun-Hsien Li [1/1]
Chun-Hung Chen [1/1]
Chun Liang Wu [1/1]
Chun-Wei Liao [1/1]
Chun-Yuan Tseng [1/1]
Chung I Sung [1/1]
CHUNG JUI PIN [1/1]
Chung-Li Wang [1/1]
Chung Ming Hung [1/1]
Chung-Ning Chen [1/1]
Chung pan fen [1/1]
Chung Ping Kuang [1/1]
Showing items 176-200 of 1730. (70 Page(s) Totally)
<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
View [10|25|50] records per page

 


無標題文件

著作權政策宣告:

1.

本網站之數位內容為樹德科技大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
 
2. 本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本校護人員(clairhsu@stu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
 
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback