English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 2737/2828
Visitors : 142145      Online Users : 42
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister
Browse

Sub-Community

經營管理研究所 [586/601]
金融與風險管理系(所) [277/283]
企業管理系 [0/0]
國際企業與貿易系 [2/2]
運籌管理系 [0/0]
休閒事業管理系 [1/1]
休閒遊憩與運動管理系 [0/0]
行銷管理系 [0/0]

Siblings

設計學院 [477/496]
資訊學院 [835/867]
應用社會學院 [382/400]
通識教育學院 [1/1]
師資培育中心 [3/3]
行政單位 [171/172]

Top Upload

Loading...

Top Download

Loading...

RSS Feed RSS Feed
Introduction: 管理學院(College of Management)
Jump to: [Chinese Items]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 676-700 of 1730. (70 Page(s) Totally)
<< < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
twinkle chen [1/1]
TZENG CHIEN MING [1/1]
Tzu-Fei Huang [1/1]
Tzu-Hui Chang [1/1]
Tzu-Lung Lu [1/1]
Tzu-Ya Huang [1/1]
Tzu-Yi Lee [1/1]
Tzung-Seng Hsu [1/1]
Ui Li Liao [1/1]
Vic [1/1]
Vo Dinh Vu [1/1]
VO MINH DUC [1/1]
Vo Ngoc Kien [1/1]
Vu Duy Han [1/1]
Vu Huu Trong [1/1]
Vu Thi Hai Van [1/1]
Vu Thi Thu Ha [1/1]
Wai-Peng Wong [1/1]
Wan-Chi Yem [1/1]
Wan-Chun Chen [1/1]
Wan-Fu Shih [1/1]
Wan-Jou Li [1/1]
WANG FUU CHERAN [1/1]
Wang Hsiu Chi [1/1]
Wang shao-ju [1/1]
Showing items 676-700 of 1730. (70 Page(s) Totally)
<< < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > >>
View [10|25|50] records per page

 


無標題文件

著作權政策宣告:

1.

本網站之數位內容為樹德科技大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
 
2. 本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本校護人員(clairhsu@stu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
 
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback