English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 2737/2828
Visitors : 143149      Online Users : 38
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister
Browse

Sub-Community

經營管理研究所 [586/601]
金融與風險管理系(所) [277/283]
企業管理系 [0/0]
國際企業與貿易系 [2/2]
運籌管理系 [0/0]
休閒事業管理系 [1/1]
休閒遊憩與運動管理系 [0/0]
行銷管理系 [0/0]

Siblings

設計學院 [477/496]
資訊學院 [835/867]
應用社會學院 [382/400]
通識教育學院 [1/1]
師資培育中心 [3/3]
行政單位 [171/172]

Top Upload

Loading...

Top Download

Loading...

RSS Feed RSS Feed
Introduction: 管理學院(College of Management)
Jump to: [Chinese Items]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 351-375 of 1730. (70 Page(s) Totally)
<< < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Jung-Ru Li [1/1]
Kai-Chang Huang [1/1]
Kai-Ti Yang [1/1]
Kang Chia-Fu [1/1]
KAO Pao-chun [1/1]
Kao-Ping Liu [1/1]
Ke-Chiao Hsueh [1/1]
Ke-Hsin Cheng [1/1]
Kevin S.K. Lin [1/1]
Ko Kuang-Liang [1/1]
Ko Po-Ju [1/1]
Ko Wan-Ting [1/1]
Kok-Wah Hew [1/1]
Kuan-Cheng Lai [1/1]
Kuan-Ju Chen [1/1]
Kuan-Yi Lu [1/1]
Kuei-Chih Chang 張桂誌 [1/1]
Kuei-Chun Chang [1/1]
Kuei-hung Chiu [1/1]
Kun-Meng Ho [1/1]
KUNG,KUAN-CHOU [1/1]
KUO-CHING CHENG [1/1]
Kuo-Liang Tai [1/1]
Kuo Long Huang [1/1]
Kuo Min-Tsung [1/1]
Showing items 351-375 of 1730. (70 Page(s) Totally)
<< < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
View [10|25|50] records per page

 


無標題文件

著作權政策宣告:

1.

本網站之數位內容為樹德科技大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
 
2. 本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本校護人員(clairhsu@stu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
 
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback