English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 2737/2828
Visitors : 268757      Online Users : 10
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 2326-2350 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Yi-Siou Wu [1/1]
Yi-Sung Yang [1/1]
Yi-Syu Lin [1/1]
Yi-Tzu Li [1/1]
Yi Wen Huang [1/1]
Yi-Wen Wan [1/1]
Yi-Yi Chao [1/1]
Yi-Yin Wu [1/1]
Yi-Yun Lin [1/1]
Yih-Jiun Chen [1/1]
Yih-San Jan [1/1]
Yik-Kiu Loh [1/1]
Yin-Chien Lin [1/1]
Yin-Han Yu [1/1]
Yin Leu [1/1]
Yin-Tung Chen [1/1]
Yin-Yuan Chen [1/1]
Ying-chen Huang [1/1]
Ying-Chi Chen [1/1]
Ying-Chieh Huang [1/1]
Ying-Chieh Lin [1/1]
Ying Chih Chou [1/1]
Ying-Chou Lin [1/1]
Ying-Hsien ,Wang [1/1]
Ying-Ju Pan [1/1]
Showing items 2326-2350 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 > >>
View [10|25|50] records per page

 


無標題文件

著作權政策宣告:

1.

本網站之數位內容為樹德科技大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
 
2. 本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本校護人員(clairhsu@stu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
 
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback