English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 2737/2828
Visitors : 342004      Online Users : 16
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 2226-2250 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Yan-wei Pan [1/1]
Yan, Wen-Sin [1/1]
Yan-Zhen Lai [1/1]
Yang , Li-Yu [1/1]
yang ceng-deng [1/1]
Yang,Chao-Kai [1/1]
YANG CHIA FU [1/1]
Yang-Chih Lin [1/1]
Yang ,De-Cheng [1/1]
Yang Fu-Cheh [1/1]
YANG HSUEH YUNG [1/1]
Yang hui-ling [1/1]
Yang,I-Ying [1/1]
Yang-Jiun Jeng [1/1]
Yang Jyh-Haur [1/1]
YANG KAI-LONG [1/1]
Yang-Lu Liao [1/1]
Yang, Nien-Hua [1/1]
Yang Po-chih [1/1]
Yang Pu-Chuan [1/1]
YANG-SHU-CHUAN [1/1]
Yang,Shwu-Mey [1/1]
Yang Tsai-Lan [1/1]
Yao-Jen Cheng [1/1]
Yao JianBin [1/1]
Showing items 2226-2250 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 > >>
View [10|25|50] records per page

 


無標題文件

著作權政策宣告:

1.

本網站之數位內容為樹德科技大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
 
2. 本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本校護人員(clairhsu@stu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
 
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback