English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 2737/2828
Visitors : 346058      Online Users : 5
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 1776-1800 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Shun-Wen Ku [1/1]
Shun-Yuan Cheng [1/1]
SHUO-WEN CHANG [0/1]
Shuya Lin [1/1]
Shwu-Pyng Su [1/1]
Shwu Woan Shieh [1/1]
Shyang-Who Sheu [1/1]
Shyu Wei-ming [1/1]
Si-In Li [1/1]
Si-Wun Su [1/1]
Siao, Li-Fong [1/1]
SIE HUEI RU [1/1]
Sin-Ling Liu [1/1]
Sin-Yi Lai [1/1]
Son-Hao Wang [1/1]
Song-Ming Yen [1/1]
Soon-Seng Cheng [1/1]
SU-ANNY [1/1]
Su Chen Chiao [1/1]
Su-Chen Chuan [1/1]
Su-Chen Wu [1/1]
su-chin chen [1/1]
SU CHING HSIU [1/1]
Su-Ching Sung [1/1]
Su-Fang Liao [1/1]
Showing items 1776-1800 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 > >>
View [10|25|50] records per page

 


無標題文件

著作權政策宣告:

1.

本網站之數位內容為樹德科技大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
 
2. 本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本校護人員(clairhsu@stu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
 
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback