English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 2737/2828
Visitors : 341634      Online Users : 10
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 1626-1650 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Po-kai Wu [1/1]
Po-lin Yen [1/1]
Po-Lung Chang [1/1]
Po-Pin Chiu [1/1]
Po-Ping Gan [1/1]
Po-Sen Fang [1/1]
Po-Shou Chen [1/1]
Po-Ying Hsu [1/1]
Po-Yu Lin [1/1]
Po-Yu Tsui [1/1]
Po-Yuan Hsiao [1/1]
Quach Binh Duong [1/1]
Quoc Hieu Phan [1/1]
Ray-sin Hsu [1/1]
Ren-ho Chiang [1/1]
Rona Wang [1/1]
Rong-Fong Chang [1/1]
Rou-An Ko [1/1]
Ruei - Liang Lai [1/1]
Ruei-Che Huang [1/1]
Ruei-Sheng Wang [1/1]
Rui - Rong Chen [1/1]
Rui- Hua Liu [1/1]
Rui-Lin Luo [1/1]
Rui-Zheng Peng [1/1]
Showing items 1626-1650 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 > >>
View [10|25|50] records per page

 


無標題文件

著作權政策宣告:

1.

本網站之數位內容為樹德科技大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
 
2. 本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本校護人員(clairhsu@stu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
 
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback