English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 2737/2828
Visitors : 343698      Online Users : 7
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 1376-1400 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
meng-tso chen [1/1]
Meng-Wun Jiang [1/1]
Meng-Yu Chiang [1/1]
MENG-ZHU LIN [1/1]
Miao-Yuan Chen [1/1]
Min-Chi, Hu [1/1]
Min-Chuan Huang [1/1]
Min-Nan Pan [2/2]
Min-Qi, Hu [1/1]
Min-Yi Ku [1/1]
Min-Yu Lin [1/1]
Min-yun Chao [1/1]
Ming-Chi Tsai [1/1]
Ming Chieh Yang [1/1]
Ming-Chin Su [1/1]
Ming-Ching Hsieh [1/1]
Ming Chou Hsieh [1/1]
Ming-Chu Chou [1/1]
Ming-Chun Lin [1/1]
Ming-Chun Wang [1/1]
Ming-Han Wan [1/1]
Ming-Harng Lee [1/1]
Ming-Her Cheng [1/1]
Ming-His Lee [1/1]
Ming-Hsien Lin [1/1]
Showing items 1376-1400 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 > >>
View [10|25|50] records per page

 


無標題文件

著作權政策宣告:

1.

本網站之數位內容為樹德科技大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
 
2. 本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本校護人員(clairhsu@stu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
 
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback