English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 2737/2828
Visitors : 346729      Online Users : 28
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 1326-1350 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Lu You-Yi [1/1]
Lun-Chih Lai [1/1]
Lun-Wei Yuan [1/1]
Lung cheng lun [1/1]
Luo,Shiann-Jer [1/1]
Luo Shiau Jie [1/1]
Luo Wei Chin [1/1]
Luo,Yu Ren [1/1]
Luong Anh Diep [1/1]
Luong Thi Minh Thu [1/1]
Luu Van Nam [1/1]
LYU JIA RONG [1/1]
Ma, Shin-Chung [1/1]
Mai Van Giap [1/1]
mai yi kuo [1/1]
Man Tang [1/1]
Man-Wei Sun [1/1]
Man-Yin Chain [1/1]
Mao-Chi Yen [1/1]
Mao-Hsun Lin [1/1]
Mao-Shun Hsieh [1/1]
may [1/1]
May Tzu-Min Chen [1/1]
Mei-Chuan Chang [1/1]
mei chun,hsieh [1/1]
Showing items 1326-1350 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >>
View [10|25|50] records per page

 


無標題文件

著作權政策宣告:

1.

本網站之數位內容為樹德科技大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
 
2. 本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本校護人員(clairhsu@stu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
 
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback