English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 2737/2828
Visitors : 341630      Online Users : 11
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 1076-1100 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Kuan-Yi Li [1/1]
Kuan-Yi Lu [1/1]
Kuan-Yu Chen [1/1]
Kuang-Hui Chen [1/1]
Kuang-Tsung Wu [1/1]
Kuei-Chih Chang 張桂誌 [1/1]
Kuei-Chun Chang [1/1]
Kuei-Dung Lin [0/1]
Kuei-hung Chiu [1/1]
Kuei-Lan Wu [1/1]
Kuei-Ling Yen [1/1]
Kuei-Nien Huang [1/1]
Kuei-Yuan Liang [1/1]
Kuen-Jenq Chien [1/1]
Kun-Feng Han [1/1]
Kun-Fu Tseng [1/1]
Kun-Hsien Tu 杜坤憲 [1/1]
Kun-Lin Hsieh [1/1]
Kun-Meng Ho [1/1]
Kun-yi Lin [1/1]
KUNG,KUAN-CHOU [1/1]
Kunnan Lin [1/1]
Kuo-Chan Chang [1/1]
KUO-CHEN,CHANG [1/1]
Kuo-Chih Chuang [1/1]
Showing items 1076-1100 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>
View [10|25|50] records per page

 


無標題文件

著作權政策宣告:

1.

本網站之數位內容為樹德科技大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
 
2. 本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本校護人員(clairhsu@stu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
 
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback