English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 2737/2828
Visitors : 343764      Online Users : 6
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 1001-1025 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
JING YING HUNG [1/1]
Jiu-Nan Chen [1/1]
Jiuan-Jiuan Lee [1/1]
Jiun-Ching Ruan [1/1]
Jiun-Lin Fu [1/1]
Jiun-Yi Shin [1/1]
Jiunn-Horng Lou [1/1]
Jiunn-Yow Kuo [1/1]
Jiunn-Yuan Chang [1/1]
Joe [1/1]
Jou Ji Chien [1/1]
Jou-Yin Chen [1/1]
Jr-Chin Wang [1/1]
Ju-Chen Huang [1/1]
Ju-chun Hsu [1/1]
Ju-Shan Wang [1/1]
Ju-Tai Liou [1/1]
Ju-Ting Hsiao [1/1]
Judy Y.T. Ho [1/1]
Jui-Jen Chen [1/1]
Jui -Ying Wang [1/1]
Julie Chang [1/1]
Jun-Hung Wu [1/1]
Jun-Ming Chen [1/1]
Jun-Nan Zheng [1/1]
Showing items 1001-1025 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 > >>
View [10|25|50] records per page

 


無標題文件

著作權政策宣告:

1.

本網站之數位內容為樹德科技大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
 
2. 本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本校護人員(clairhsu@stu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
 
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback