English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 2737/2828
Visitors : 341276      Online Users : 15
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 926-950 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
I-CHEN KU [1/1]
I-Chen Liu [1/1]
I-Cheng Chen [1/1]
I-Cheng Kuo [1/1]
I-Chuan Huang [1/1]
I-ju Chen [1/1]
I-Jung Chen [1/1]
I-Liang Wu [1/1]
I-Nvo Chen [1/1]
I Ping-Wu [1/1]
I-Shin Cho [1/1]
Iyh-Hwa Lay [1/1]
Ja-Hsing Hsia [1/1]
jack jack [1/1]
Jane-Mei Lin [1/1]
Jang-Hsiung Lee [1/1]
Jang Lung Chiuan [1/1]
Jau-Chay Huang [1/1]
Jau-Yi Shiau [1/1]
Jei-Hsun Chen [1/1]
Jen Chung-Pen [1/1]
Jen-Fuh Chang [1/1]
Jen-Hung Tsao [1/1]
Jen-Kai Lee [1/1]
Jen-Po Ku [1/1]
Showing items 926-950 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>
View [10|25|50] records per page

 


無標題文件

著作權政策宣告:

1.

本網站之數位內容為樹德科技大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
 
2. 本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本校護人員(clairhsu@stu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
 
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback