English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 2737/2828
Visitors : 343703      Online Users : 8
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 751-775 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Hsing-Ju Chen [1/1]
Hsing-Jung Tsai [1/1]
Hsing-Kang Wu [1/1]
Hsing-Yu Chiang [1/1]
HsingChieh Huang [1/1]
Hsin—Hung Lin [1/1]
HSISH PEI-SHAN [1/1]
Hsiu-Chen Chang [1/1]
Hsiu-chen Wang [1/1]
Hsiu-Chi Chang [1/1]
Hsiu-Chou Lin [1/1]
Hsiu-Chuan-Chou [1/1]
HSIU-HUI LEE [1/1]
Hsiu-Hui Ou [1/1]
Hsiu-Hui Wang [1/1]
Hsiu- Hui Yang [1/1]
Hsiu-Ju Chen [1/1]
Hsiu-Jung Ting [1/1]
Hsiu-Ling Wang [1/1]
Hsiu-Luan Wu [1/1]
Hsiu-Mei Yang [1/1]
Hsiu-Yin Lin-Ma [1/1]
Hsiuhui Wang [1/1]
Hsiui-Mei Liang [1/1]
Hsu a-pin [1/1]
Showing items 751-775 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > >>
View [10|25|50] records per page

 


無標題文件

著作權政策宣告:

1.

本網站之數位內容為樹德科技大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
 
2. 本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本校護人員(clairhsu@stu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
 
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback