English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 2737/2828
Visitors : 340762      Online Users : 9
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 651-675 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Ha Vu Viet [1/1]
Hai li Lee [1/1]
Hai-Lun Chang [1/1]
Hai-Lun Tsau [1/1]
HAN CHANG-HUA [1/1]
Han-Chian Chen [1/1]
Han-Hsuan Hu [1/1]
Han-Jen Kuo [1/1]
Han-Tse Hung [1/1]
Han-Wei Min [1/1]
Han-Ya Tsai [1/1]
Hanchieh Wang [1/1]
Hang Ponlok [1/1]
hanwel-Chou [1/1]
Hao-Ling Hsu [1/1]
Hao-Wei Yu [1/1]
Hao-Yi Wang [1/1]
Haung Wen-Ling [1/1]
Heng-Che Huang [1/1]
Heng-Chi, Wu 吳恆麒 [1/1]
Hermes Chu [1/1]
Hing-Hsu Kuo [1/1]
HO CHIA HUI [1/1]
Ho Minh Kiem [1/1]
Ho- Shiou Cheng [1/1]
Showing items 651-675 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > >>
View [10|25|50] records per page

 


無標題文件

著作權政策宣告:

1.

本網站之數位內容為樹德科技大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
 
2. 本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本校護人員(clairhsu@stu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
 
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback