English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 2737/2828
Visitors : 342580      Online Users : 41
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 626-650 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Fu-Tsung Liu [1/1]
FU,Yi-Wen [1/1]
Fu-Yuan Cheng [2/2]
Fu Yun-Guo [1/1]
FUHUI CHANG [1/1]
Fulong Hung [1/1]
Fwu-Chiang Tung [1/1]
G.H. Huang [1/1]
G.J.Lee [1/1]
Geng-Ren Chang [1/1]
Gia Liem Chau [1/1]
Gong-Zhi Chang [1/1]
Gu Chung Hsiang [1/1]
Guan-Da Chen [1/1]
Guan-Jie Wang [1/1]
Guang-Che Huang [1/1]
Guang-Jeng Tseng [1/1]
Guey-Chang Cheung [1/1]
Guo-Chin Wei [1/1]
Guo, Jr-Bang [1/1]
Ha Hai Tien [1/1]
Ha Phuong Linh [1/1]
Ha Thanh Thu [1/1]
HA THI NHU HANG [1/1]
HA VIET HUNG [1/1]
Showing items 626-650 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>
View [10|25|50] records per page

 


無標題文件

著作權政策宣告:

1.

本網站之數位內容為樹德科技大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
 
2. 本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本校護人員(clairhsu@stu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
 
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback