English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 2737/2828
Visitors : 343760      Online Users : 8
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 426-450 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Ching-Ming Tsai [1/1]
Ching Po Hung [1/1]
Ching-Sheng Hung [1/1]
CHING-SUNG CHEN [1/1]
Ching-Tarn Hsieh [1/1]
Ching-Ting Huang [1/1]
Ching-Wen Yu [1/1]
Ching-ya Chang [1/1]
Ching-yan Wu [1/1]
Ching-Yang Chen [1/1]
Ching-Yi Huang [1/1]
Ching Yuan Ma [1/1]
Ching-Yuh Yuang [1/1]
Chiou-Lan Wu [1/1]
Chiou Miao Hui [1/1]
Chiou Yih Lin [1/1]
ChiTun Lin [1/1]
Chiu, Li-An [1/1]
Chiu Chih Jen [1/1]
Chiu-Chin Chu [1/1]
CHIU, CHIN-HSIN [1/1]
Chiu-Chin Lin [1/1]
Chiu-Chuan [1/1]
Chiu Huai Te [1/1]
chiu, jen chou [1/1]
Showing items 426-450 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>
View [10|25|50] records per page

 


無標題文件

著作權政策宣告:

1.

本網站之數位內容為樹德科技大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
 
2. 本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本校護人員(clairhsu@stu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
 
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback