English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 2737/2828
Visitors : 341273      Online Users : 17
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 1-25 of 5150. (206 Page(s) Totally)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Ai-Chao Hung [1/1]
AI-FANF CHAO [1/1]
Ai-Feng Li [1/1]
Alex Tsou [1/1]
Alston-Ou [1/1]
AN-BANG, LIOU [1/1]
An, Lam-Kuei [1/1]
An Quoc Dung [1/1]
Angel Sun [1/1]
Anh Dang Nguyen [1/1]
Anny [1/1]
Arng-Shiuan Lee [1/1]
Bao-Chun Lin [1/1]
Bao-Jia Ciou [1/1]
Bee-Yean Lim [1/1]
Bei-Hao Su [1/1]
Ben-Hsin Tzeng [1/1]
bernice [1/1]
Bi-Yun Lin [1/1]
Bin-Hung Tsai [1/1]
Bin-Hwa Chen [1/1]
Bing - Ru Tsai [1/1]
Bing-Lu Wu [1/1]
Bing-Syun ,Yang [1/1]
BLACKLIU [1/1]
Showing items 1-25 of 5150. (206 Page(s) Totally)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
View [10|25|50] records per page

 


無標題文件

著作權政策宣告:

1.

本網站之數位內容為樹德科技大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
 
2. 本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本校護人員(clairhsu@stu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
 
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback