English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 2737/2828
Visitors : 343762      Online Users : 6
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 2476-2500 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Yung-Chang Huang [1/1]
Yung-Chang Lin [1/1]
Yung-cheng, Teng [1/1]
Yung-Chih Tseng [1/1]
Yung-Chin Chen [1/1]
Yung-Chng Lin [1/1]
Yung-Chuan Huang [1/1]
Yung-Khang Chung [1/1]
Yung-Lang Hung [1/1]
Yung-Sheng Kuo [1/1]
Yung-Sing,Chen [1/1]
Yung-Tien Liao [1/1]
Zhang Jin-lang [1/1]
Zhe-Xain Li [1/1]
Zhen-An Tsai [1/1]
Zhen-De Chen [1/1]
Zheng-Yu Hou [1/1]
Zhi-Hau Huang [1/1]
ZHI-LONG-CHEN [1/1]
Zhuo Feng Wu [1/1]
Zi-Yu Chen [1/1]
Zong-bin Zhuang [1/1]
Zong-Liang Chen [1/1]
林揆棟 [0/1]
楊雅婷 [1/1]
Showing items 2476-2500 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 > >>
View [10|25|50] records per page

 


無標題文件

著作權政策宣告:

1.

本網站之數位內容為樹德科技大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
 
2. 本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本校護人員(clairhsu@stu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
 
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback