English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 2737/2828
Visitors : 341886      Online Users : 14
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 2351-2375 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Ying-Lu Chen [1/1]
Ying-Pey Hung [1/1]
Ying-shi Huang [1/1]
Ying-Tai Chen [1/1]
Ying-Ting Lin [1/1]
Ying-Tsan Wu [1/1]
Ying-Tzu Hung [1/1]
Ying-Wei Chou [1/1]
Ying-Yi Lee [2/2]
Yi-Wen Wang [1/1]
Yn-An Shin [1/1]
Yn-sn Wang [1/1]
Yon-Gru Li [1/1]
Yong-Long Jheng [1/1]
You-Tung Lu [1/1]
You-Wei Lin [1/1]
You-Xun Chen [1/1]
Young Chang-Chin [1/1]
Yu-Ben Lin [1/1]
Yu-Chai Wu [1/1]
Yu-Chang Su [1/1]
Yu-chao Lin [1/1]
Yu-Chen Lin [1/1]
Yu-Cheng Chen [1/1]
Yu-Cheng Chien [1/1]
Showing items 2351-2375 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 > >>
View [10|25|50] records per page

 


無標題文件

著作權政策宣告:

1.

本網站之數位內容為樹德科技大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
 
2. 本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本校護人員(clairhsu@stu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
 
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback