English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 2737/2828
Visitors : 268818      Online Users : 4
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 1676-1700 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Sheng-Pin Hsu [1/1]
Sheng-Yen Hsu [1/1]
Sheng-Yu Tang [1/1]
Shenn-Wen Lin [1/1]
Shi-Ching Zhung [1/1]
Shi Fong Chang [1/1]
Shi-Lin Chen [1/1]
Shi Mei-Fang [1/1]
SHi Min -Wang [1/1]
Shi-Ming Hu [1/1]
Shi-Wen Liu [1/1]
Shian-neng Hong [1/1]
Shiang-Chi Tseng [1/1]
Shiao-Chun CHEN [1/1]
Shiau-Han Jang [1/1]
Shiaw-Yung Chang [1/1]
Shieh Shou Feng [1/1]
Shih-Chang Yang [1/1]
Shih-Che Lin [1/1]
Shih Cheng-I [1/1]
SHIH, CHI-CHIH [1/1]
Shih-Chi Huang [1/1]
Shih-Chien Yen [1/1]
Shih-Chih Lin [1/1]
SHIH CHIN TE [1/1]
Showing items 1676-1700 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 > >>
View [10|25|50] records per page

 


無標題文件

著作權政策宣告:

1.

本網站之數位內容為樹德科技大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
 
2. 本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本校護人員(clairhsu@stu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
 
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback