English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 2737/2828
Visitors : 344270      Online Users : 32
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 576-600 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Deng-Ch Hung [1/1]
Dewei Yen [1/1]
Do Lan Huong [1/1]
Do Ngoc Hoa [1/1]
Do Nhut Minh [1/1]
Do Thanh Vinh [1/1]
Do Thi Ngoc Tu [1/1]
Do Thi Thu Hien [1/1]
Doan Bich Ngoc [1/1]
Doan Minh Thang [1/1]
Doan Quang Huy [1/1]
Doan Quang Minh [1/1]
Dong-Lin Jiang [1/1]
Dong-yann Lin [1/1]
Du, Wan-Ling [1/1]
Dun- yi Li [1/1]
Duong Ngoc Hao [1/1]
Duong Song Ha [1/1]
Duong Thi Hai Phuong [1/1]
Duong Van Doan [1/1]
En-Tzu Huang [1/1]
Eri-Wei Chiang [1/1]
Eva Yi-Fang Tang [1/1]
陳泰和 [1/1]
賴岱瑋 [0/1]
Showing items 576-600 of 5150. (206 Page(s) Totally)
<< < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >>
View [10|25|50] records per page

 


無標題文件

著作權政策宣告:

1.

本網站之數位內容為樹德科技大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
 
2. 本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本校護人員(clairhsu@stu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
 
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback